SVHU FROGS-News 9/2017

TOP-SPONSOREN:

Ansprechpartner: Henning Jungclaus, Wulf Winterhoff marketing@svhu-handball.de

SPONSOREN:

Süfke Reisen

Personalmanagement CARSTEN PÄHLKE

MANNSCHAFTSPATEN:

2 SVHU HANDBALL • FROGS NEWS • SAISON 2017/2018 • HEFT NR. 01 • SEPTEMBER 2017

Made with FlippingBook Online document